Buddyzm

 

5 buddhas

Czym jest buddyzm?

Buddyzm to jedna z najstarszych religii świata. Pochodzi od historycznego księcia Siddharta Gautamy, który żył w VI w p.n.e. w północnych Indiach. Po latach medytacji w wieku 35 lat osiągnął oświecenie – został Buddą, czyli Przebudzonym, Oświecenie to stan wglądu w naturę wszystkich zjawisk wykraczający poza wszelkie ograniczenia, w którym znikają wszelkie zasłony umysłu – sztywne koncepcje, a pojawia się nieustraszoność, radość i aktywne współczucie. ­Po osiągnięciu oświecenia Budda przez 45 lat przekazywał swoim uczniom nauki i metody, dzięki którym oni również mogli urzeczywistnić naturę umysłu (oświecenie). Nauki te – czyli Dharma (sanskr. ‘jakimi rzeczy są’) , są znane i praktykowane do dziś w ramach różnych szkół buddyjskich.

Diamentowa Droga

W zależności od zdolności uczniów, którzy przychodzili do niego Budda przekazywał im nauki na różnych poziomach, dopasowanych do ich możłiwości zrozumienia. W ten sposób powstało wiele tradycji i szkół. Diamentowa Droga (sanskr. Wadżrajana) to najwyższe nauki Buddy, których celem jest wykorzystanie potencjału tkwiącego w każdej sytuacji i w każdej istocie. Praktyka buddyzmu Diamentowej Drogi opiera się na trzech filarach: poglądzie, że wszystkie istoty i zjawiska są doskonałe, medytacji – przekształcającej ten pogląd w bezpośrednie doświadczenie oraz skutecznym działaniu, wypływającym z uzyskanego w ten sposób wglądu. Praktykowanie nie ogranicza się zatem tylko do medytacji, ale jest możliwe w każdym momencie życia i w każdej sytuacji.

Medytacja

Buddyjska medytacja to metoda trenowania umysłu. Umożliwia ona bezpośrednie doświadczanie zjawisk jako swobodnej gry przestrzeni, której wyrażeniem się jesteśmy również my sami. Medytacja równoważy umysł, uniezależnia go od zmieniających się nieustannie warunków i umożliwia doświadczenie nieograniczonej przestrzeni umysłu obecnej „poza” myślami i uczuciami.

W tradycji Karma Kagyu wykonujemy cztery podstawowe praktyki medytacyjne, tzw. Nyndro. Nauczyć się medytować można w naszych ośrodkach od wykwalifikowanych nauczycieli buddyjskich, indywidualnie lub podczas kursów medytacyjnych.

Nauczyciele

XVI Karmapa Rangdziung Rigpe Dordże

XVI Karmapa Rangdziung Rigpe Dordże

XVII Karmapa Trinlej Taje Dordże

XVII Karmapa Trinlej Taje Dordże

Lama Ole Nydahl

Lama Ole Nydahl

Hannah Nydahl

Hannah Nydahl