Hannah Nydahl

Hannah NydahlHannah Nydahl (1946-2007), była lamą oraz żoną lamy Ole Nydahla. Wraz z mężem na prośbę swojego nauczyciela XVI Karmapy Rangdziung Rigpe Dordże założyła ponad 500 ośrodków Buddyzmu Diamentowej Drogi na całym świecie. W znacznym stopniu przyczyniła się do przeniesienia świeckiego buddyzmu na Zachód.

Hannah Nydahl jako tłumaczka z języka tybetańskiego na angielski, duński i niemiecki, współpracowała z najwyższymi tybetańskimi nauczycielami linii Karma Kagyu, przekładając teksty dotyczące buddyjskiej filozofii oraz wszystkie teksty medytacyjne używane podczas praktyki. Dzieliła swój czas między odbywane wraz z mężem podróże do założonych przez nich licznych ośrodków medytacyjnych Buddyzmu Diamentowej Drogi, a współpracę z nauczycielami i ośrodkami medytacyjnymi na Wschodzie. Prowadziła również wykłady i kursy na temat filozofii buddyjskiej. Jej praca obejmowała tłumaczenie lamów wykładających w Międzynarodowym Instytucie Buddyjskim Karmapy (KIBI) w New Delhi (Indie), uczestnictwo w wielu projektach związanych z tłumaczeniem buddyjskich tekstów oraz planowanie harmonogramów wizyt ważnych Rinpocze (nauczycieli) linii Kagyu.