Kurs medytacyjny z Alfonso Costa (13-14 kwietnia 2024) 7 marca 2024

English version below

Wszystkich zainteresowanych Buddyzmem Diamentowej Drogi serdecznie zapraszamy do naszego ośrodka przy ulicy Stattlera 5 w Krakowie na kurs medytacyjny, który poprowadzi Alfonso Costa. Nowe osoby zachęcamy szczególnie do udziału w wykładach. Można też uczestniczyć w wybranym wydarzeniu.  Wykłady w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski.

Prosimy, zarejestrujcie się wcześniej: REJESTRACJA
(Rejestracja na same wykłady nie jest wymagana)

 

Szczegółowy program:


SOBOTA, 13.04.

08:30 | prowadzona medytacja XVI Karmapy
09:00 | śniadanie
09:45 | wyjazd do Zagórzan
10:30 | Zagórzany — czas wolny / oprowadzanie po Zagórzanach
11:00 | Zagórzany — prowadzona medytacja XVI Karmapy
12:00 | powrót do Krakowa
13:00 | obiad
14:00 | wykład „Współczucie i mądrość”
16:00 | przerwa kawowa
16:30 | indywidualna sesja medytacyjna
18:00 | kolacja
19:00 | wykład „Związek nauczyciela i ucznia”, po wykładzie medytacja XVI Karmapy

NIEDZIELA, 14.04.

08:30 | prowadzona medytacja XVI Karmapy
09:00 | śniadanie
10:00 | wykład „Karma – przyczynowość”, po wykładzie  medytacja XVI Karmapy
13:00 | obiad

dobrowolna składka z tytułu uczestnictwa w wykładzie:  20 zł.


Alfonso Costa urodził się w 1977 r. w Peru. Jest uczniem Lamy Ole Nydhala od 2002 r. Obecnie mieszka z żoną i rodziną w Immenstadt w Niemczech w pobliżu Europe Center. Przed przeprowadzką do Europy, Alfonso pracował jako sommelier i menadżer sieci restauracji w Peru.


 

 

Meditation Course with Alfonso Costa (13-14 of April, 2024)

All those interested in Diamond Way Buddhism are warmly invited to our center at 5 Stattlera Street in Krakow for a meditation course led by Alfonso Costa. New people are encouraged to participate, especially in the lectures. You can also attend an event of your choice. The lectures will be in English with translation into Polish.

Please register in advance: REGISTRATION
(Registration for the lectures only is not needed)

 

SATURDAY, 13.04.

08:30 | Guided XVI Karmapa meditation session
09:00 | Breakfast
09:45 | Leaving Krakow to visit Zagórzany Retreat Center
10:30 | Zagórzany — free time / tour around the center with Piotr Kaczmarek  / coffee and cake
11:00 | Zagórzany — Guided XVI Karmapa meditation session
12:00 | Leaving Zagórzany -> Krakow
13:00 | Dinner
14:00 | Lecture „Compassion and Wisdom”
16:00 | Coffee break
16:30 | Individual Meditation Session
18:00 | Supper
19:00 | Lecture „Teacher and Student Relationship”, after the lecture XVI Karmapa Meditation

SUNDAY, 14.04.

08:30 | Guided XVI Karmapa meditation session
09:00 | Breakfast
10:00 | Lecture „Karma – Causality”, after the lecture XVI Karmapa Meditation, after the lecture XVI Karmapa Meditation

13:00 | Dinner

Voluntary contribution for participation in the lecture: 20 PLN.


Alfonso Costa was born in 1977 in Peru. He has been a student of Lama Ole Nydahl since 2002. He currently lives with his wife and family in Immenstadt, Germany, near the Europe Center. Before moving to Europe, Alfonso worked as a sommelier and a manager of a restaurant chain in Peru.


See you!