Buddhist lectures in English – Wykłady buddyjskie z tłumaczeniem na język polski 8 maja 2023

[ PL poniżej ]
 
We warmly invite you to Buddhist lectures (in English with translation to Polish) led by Karol Ślęczek on Tuesday and Wednesday at 7:00 PM.
 
Lecture topics:
Tuesday – „Meditation”
Wednesday – „Refuge”
 
Admission is free. A donation to cover the costs of organizing the lecture is welcome.
 
You are welcome to join us. 🙂
 
 
Serdecznie zapraszamy na wykłady buddyjskie (w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski), które poprowadzi Karol Ślęczek we wtorek i środę o godzinie 19:00.
 
Tematy wykładów:
wtorek – „Medytacja”
środa – „Schronienie”
 
Wstęp bezpłatny. Mile widziana darowizna na pokrycie kosztów organizacji wykładu.
 
Zapraszamy 🙂