Sylwetki nauczycieli

Mira Silanova – urodzona w Bratysławie, studiowała zarządzanie i pracowała m. in. w USA, Kanadzie, Australii i Niemczech. Buddyjskie schronienie przyjęła w wieku 20 lat. Podróżowała z lamą Ole i Hannah Nydahl, pomagając w pracy organizacyjnej i zajmując się tłumaczeniami. Obecnie mieszka we Wiedniu i podróżuje nauczając Buddyzmu Diamentowej Drogi.

Rafał Olech – absolwent Wydziału Artystyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Z buddyzmem Diamentowej Drogi związany od 1987r. Wiceprzewodniczący Buddyjskiego Związku Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu w Polsce. Jest odpowiedzialny za stronę graficzną magazynu Diamentowa Droga oraz polskich wydań wielu książek buddyjskich. Koordynuje prace związane z projektem Hali Buddów – buddyjskiego centrum w Warszawie. Od 1999 roku wykłada podstawy buddyzmu.

Daniel Wysocki – związany z buddyzmem Diamentowej Drogi od 1995 r. Brał aktywny udział w rozwoju ośrodków w Gliwicach, Helsinkach (Finlandia), Killarney (Irlandia). Od 2004 wykłada podstawy buddyzmu. Od roku 2005 intensywnie zaangażowany w projekt budowy ośrodka odosobnieniowego w Nagodzicach.

Artur Przybysławski – doktor habilitowany filozofii UJ, obecnie pracuje w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, tłumacz z angielskiego i tybetańskiego (otrzymał wyróżnienie Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich). Z buddyzmem Diamentowej Drogi związany od 1994r. Od 2006 roku wykłada podstawy filozofii buddyjskiej. Współpracuje z Karmapa International Buddhist Institute w New Delhi, Indie oraz International Institute of Asian and Tibetan Studies w Hiszpanii. Autor wielu książek i publikacji o tematyce buddyjskiej.na